Závěrečné zkoušky

Opravné ZZ - září 2017

Písemná ZZ

8. září 2017 – začátek 7:45 hod.

Praktická ZZ 

11. – 13. září 2017- začátek v 7:00 hod.

Ústní ZZ

22. září 2017- začátek v 7:15 hod.

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond Hlasujte