Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2018/2019 - prosinec 2019

Písemná zkouška

 2. 12. 2019 - zahájení v 7.45 hod

Praktická zkouška

 3. - 5. 12. 2019 - zahájení v 7.00 hod 

Ústní zkouška

12. 12. 2019 - zahájení v 7.45 hod

 

Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Oznámení řediteli školy o účasti na opravných závěrečných zkouškách - FORMULÁŘ

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond