Závěrečné zkoušky

Opravné ZZ - prosinec 2017

Písemná ZZ

1.prosince 2017 – začátek 7:45 hod.

Praktická ZZ 

4. – 6. prosince 2017- začátek v 7:00 hod.

Ústní ZZ

15. prosince 2017- začátek v 7:15 hod.

 

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond Hlasujte