Závěrečné zkoušky

Řádný termín ZZ 2018

Písemná zkouška

Obor umělecký truhlář: 21. 5. 2018

Ostatní obory: 4. 6. 2018

Praktická zkouška

Obor umělecký truhlář: 22. 5. - 11. 6. 2018

Ostatní obory: 5. - 7. 6. 2018

Ústní zkouška

Obory klempíř, pokrývač, tesař: 21. - 22. 6. 2018

Ostatní obory: 18. - 20. 6. 2018  

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond