Dálkové studium

konzultace dálkového studia  2019/2020

Konzultace dálkového studia budou probíhat podle předem stanoveného rozpisu konzultací

 

 
 

 

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond