Dálkové studium

konzultace dálkového studia  2018/2019

Konzultace dálkového studia budou probíhat podle předem stanoveného rozpisu konzultací, které můžete shlédnou zde.

21. konzultace 

SP/PT2D –    23. 5. 2019 v 7:50 hod. 

 

 

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond