Dálkové studium

konzultace dálkového studia  2018/2019

Konzultace dálkového studia budou probíhat podle předem stanoveného rozpisu konzultací, které můžete shlédnou zde.

17. konzultace 

SP/PT3D –   20. 3. 2019 v 7:50 hod. 

SP/PT2D –   21. 3. 2019 v 7:50 hod. 

 

 

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond