Organizace teoretického vyučování

Výuka teoretického vyučování probíhá v týdenních cyklech. Žáci jsou jeden týden v teoretické výuce v učebnách  a druhý týden v  odborném výcviku v dílnách . Tyto cykly se pravidelně střídají podle sudých a lichých týdnů.

Pro výuku v teoretickém vyučování platí Školní řád, ve kterém jsou stanoveny práva a povinnosti žáků a jsou v něm uvedeny i zakázané činnosti a členění výukového dne.

Přehled zvonění ve školním roce 2017/2018 si můžete prohlédnout na tomto místě.

Zástupcem ředitele pro teoretické vyučování je Mgr. Zdeněk Měřinský, který řídí a organizuje veškerou činnost tohoto úseku.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Měřinský Zdeněk, Mgr. zástupce ředitele pro TV

547 120 737

720 948 120

merinsky@soubosonohy.cz   
Francová Eva, DiS. asistentka zástupce ředitele

547 120 724 

604 280 968

francova@soubosonohy.cz   
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ      
Sobotková Ivana, Ing. studijní referent 606 060 055 sobotkova@soubosonohy.cz   
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG        
Hana Pospíšilová Sedláčková,Mgr., DiS. školní psycholog 702 193 137 psycholog@soubosonohy.cz  
VÝCHOVNÝ PORADCE        
Bittmannová Lenka, Ing. výchovná poradkyně

547 120 734

601 367 228

bittmannova@soubosonohy.cz    
Huňáčková Jana, PhDr výchovná poradkyně 547 120 726 hunackova@soubosonohy.cz  
METODIK PREVENCE        
Bár Arnošt, Mgr. metodik sociálně patologických jevů 547 120 732 bar@soubosonohy.cz  
SPRÁVCE EDOOKIT        
Nešpor Petr, Ing. správce EDOOKIT 725 438 050 
nespor@soubosonohy.cz  
         
UČITELÉ BUDOVA E        
Bár Arnošt, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 732 bar@soubosonohy.cz   
Bednářová Smíšková Jitka, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 744 bednarova.smiskova@soubosonohy.cz   
Bittmannová Lenka, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 734 bittmannova@soubosonohy.cz     
Dvořáčková Rodana, Ing. učitelka teoret. vyučování  547 120 732 dvorackova@soubosonohy.cz   
Špičková Alena, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 726 spickova@soubosonohy.cz   
Grmelová Jana, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 741 grmelova@soubosonohy.cz   
Sroková Zuzana, Mgr. učitelka teoret. vyučování  547 120 741 srokova@soubosonohy.cz   
Stebel Jerzy, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 stebel@soubosonohy.cz    
Sedláček Miloslav, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 sedlacek@soubosonohy.cz   
Musílková Magda, PaedDr. učitelka teoret. vyučování 547 120 733 musilkova@soubosonohy.cz   
Krula Pavel, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 krula@soubosonohy.cz   
Malinský Robert, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 malinsky@soubosonohy.cz   
Hyprová Kateřina, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 734 hyprova@soubosonohy.cz  
Huňáčková Jana, PhDr. učitelka teoret. vyučování  547 120 726 hunackova@soubosonohy.cz   
Chaloupková Jana, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 733 chaloupkova@soubosonohy.cz   
Jarošková René, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 732  jaroskova@soubosonohy.cz   
Hanák Martin, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 744 hanak@soubosonohy.cz   
Pořízek Jan, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 porizek@soubosonohy.cz  
UČITELÉ BUDOVA F        
Brücknerová Zdeňka, Ing. učitelka teoret. vyučování ZS 547 120 756 brucknerova@soubosonohy.cz   
Božeková Jana, Ing.  učitelka teoret. vyučování  547 120 765  bozekova@soubosonohy.cz    
Březinová Magda, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 767 brezinova@soubosonohy.cz   
Bočková Ivana, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762 bockova@soubosonohy.cz  
Jašek Jan, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 767 jasek@soubosonohy.cz   
Kresánková Hana , Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 763 kresankova@soubosonohy.cz  
Mojžíšová Eva, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762 mojzisova@soubosonohy.cz   
Nešpor Petr, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 763 nespor@soubosonohy.cz   
Ondráček Libor, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 761 ondracek@soubosonohy.cz   
Svobodová Irena, Ing. et Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 765 svobodova@soubosonohy.cz   
Suchomel Vilém, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 762 suchomel@soubosonohy.cz   
Kuzdas Miroslav,Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 763 kuzdas@soubosonohy.cz   
Weinštuk Marek, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 761 weinstuk@soubosonohy.cz  
Zapletalová Alena, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 763 zapletalova@soubosonohy.cz   

 

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond