Stipendia

Jen u nás získáte stipendia po celou dobu studia!

Nabídka stipendií Nabídka stipendií
Nabídka stipendií Nabídka stipendií
Nabídka stipendií Nabídka stipendií

Na základě stipendijního řádu daného zřizovatelem (Krajským úřadem Jihomoravského kraje) poskytuje škola prospěchová stipendia žákům následujících oborů vzdělání s výučním listem:

23-55-H/01     Klempíř 

36-52-H/02     Mechanik plynových zařízení,

36-56-H/01     Kominík,

36-64-H/01     Tesař,

36-67-H/01     Zedník

36-69-H/01     Pokrývač,

33-55-H/01     Čalouník.

Stipendia jsou poskytována ve výši:

v 1. ročníku 1500,- Kč za jedno pololetí,

ve 2. ročníku 2000,- Kč za jedno pololetí,

ve 3. ročníku 2500,- Kč za jedno pololetí.

s platností od 28. 1. 2019 se navyšuje prospěchové stipendium o částku 3000,- Kč pokud bude celkové hodnocení na vysvědčení vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním

Základní podmínky pro poskytování prospěchového stipendia:

průměrný studijní prospěch do 3,00,

nulová neomluvená absence.

Ubytování a stravování žáků je zajištěno ve vlastním domově mládeže s výdejnou stravy a jídelnou přímo v areálu školy.

 

PARTNERSKÉ FIRMY:

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond