Maturita 2017

Informace k přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období v roce 2018

Podat přihlášku k maturitní zkoušce v temínu jaro 2018 (květen, červen 2018) je možné na sekretariátu úseku teoretického vyučování (1. patro budovy E) ve dnech 13. 11. - 1. 12. 2017.

Žáci letošních maturitních tříd: Předvyplněné přihlášky održí od svých třídních učitelů, kterým je vyplněné a podepsané vrátí zpět.

Neúspěšní maturanti z minulých let: Přihlášku k vykonání zkoušek v opravném nebo náhradním termínu je možné podat osobně na sekretariátu úseku teoretického vyučování u paní Francové nebo zaslat v písemné podobě poštou na adresu SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy.  Termín případné osobní návštěvy doporučujeme předem dohodnout na tel. číslech 547 120 724, 603 168 889 nebo e-mailem na adrese ryl@soubosonohy.cz. Podání přihlášky v písemné podobě osobně nebo poštou je podmínkou přihlášení. Přihlásit se pouze prostřednictvím telefonu nebo e-mailu není možné! Předvyplněné přihlášky obdrželi všichni, kteří mají právo maturovat v opravném nebo náhradním termínu, prostřednictví e-mailu. K dispozici jsou také na sekretariátu úseku teoretického vyučování.

Důležitá upozornění:

Uplatnit žádost o uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (specifické poruchy učení - prodloužení časového limitu) je možné na základě doporučení školského poradenského zařízení pouze při přihlašování. Doporučení se přikládá k přihlášce - platí pro žáky letošních maturitních tříd. Maturanti z minulých termínů mají příslušné doporučení uloženo v maturitní databázi, pokud je při minulém přihlášení uplatnili.

Pokud maturant žádá uznání některých dílčích maturitních zkoušek z minulosti, přiloží k přihlášce kopii maturitního vysvědčení.

Maturanti, kteří poprvé maturovali v termínu Jaro nebo Podzim 2013, mají poslední možnost přihlásit se nyní. Pokud tak neučiní, uplyne školským zákonem stanovená pětiletá lhůta k vykonání maturity. Přihlásit se k maturitě v dalších termínech již nebude možné.

Přihlášku v písemné podobě je nutné podat osobně ve škole nebo zaslat na adresu školy tak, aby na sekretariátu byla nejpozději 1. 12. 2017. Pokud tuto podmínku nesplníte, budeme mít za to, že v jarním zkušebním období v roce 2018 maturovat nehodláte. V maturitní databázi nebudete uvedeni.  

Dokumenty ke stažení

Školní seznam literárních děl

Katalog požadavků - český jazyk a literatura

Katalog požadavků - anglický jazyk

Katalog požadavků - německý jazyk

Katalog požadavků - matematika

Maturitní kalendář 2018

Jednotné zkušební schéma písemných prací a didaktických testů v termínu Jaro 2018

Sledujte www.novamaturita.cz, kde získáte důležité aktuální informace.

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond