Další informace

Rámcový plán úseku odborného výcviku

pdf Rámcový plán úseku odborného výcviku na školní rok 2018/19

Poskytování osobních ochranných prostředků pro žáky

PDF Směrnice o poskytování osobních ochranných prostředků

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond