Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium   

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018

Instrukce MŠMT k přijímacímu řízení

Maximální počty uchazečů přijatých ke studiu ve školním roce 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení uchazečů o studium ve školním roce 2018/2019

 

První kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů

Obory vzdělání: 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Termín podání přihlášky: do 30. listopadu 2017

Termíny talentové zkoušky : 9. a 10. ledna 2018 od 9,00 hodin

Uchazeč si zvolí jeden z uvedených termínů. Obsahem zkoušky je kresba tužkou podle předlohy. 

Pozvánka k talentové zkoušce

Pozvánky k vykonání talentové zkoušky obdrží přihlášení uchazeči o studium oborů vzdělání Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Umělecký truhlář a řezbář v písemné podobě poštou. Přečíst si je můžete i zde:

Obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor Umělecký truhlář a řezbář

Jednotná přijímací zkouška

Časové schéma - termíny přijímací zkoušky

Sledujte www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška 2018 v levé liště úvodní stránky, kde získáte užitečné informace k přijímací zkoušce, například přijímací testy z loňského roku atd.

 

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond