Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium   

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018

Maximální počty uchazečů přijatých ke studiu ve školním roce 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení uchazečů o studium ve školním roce 2018/2019

 

První kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů

Obory vzdělání: 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Termín podání přihlášky: do 30. listopadu 2017

Termíny talentové zkoušky : 9. a 10. ledna 2018 od 9,00 hodin

Uchazeč si zvolí jeden z uvedených termínů. Obsahem zkoušky je kresba tužkou podle předlohy. 

 

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond Hlasujte