Přijímací řízení

Přijímací řízení uchazečů o studium ve školním roce 2018/2019

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení již nejsou žádná volná místa v oborech vzdělání uměleckořemeslné zpracování dřeva a umělecký truhlář. V ostatních oborech stále volná studijní místa jsou. Přihlášky ke studiu je proto možné podávat i nadále, ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška uchazečů o nástavbové studium

Informace z www.cermat.cz

Jednotná přijímací zkouška 2018

Základní informace

Organizace přijímací zkoušky

Časový rozvrh

Jednotné testy 2017

Ilustrační testy

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond