Přijímací řízení

Přijímací řízení uchazečů o studium ve školním roce 2019/2020

Důležité termíny pro 3 leté obory

Do 1. 3. 2019 Odevzdání přihlášky - Do tohoto termínu je nutné přihlášku na naší školu poslat. 

23. 4. 2019 Zveřejnění výsledků - Den, kdy se zveřejní výsledky.  V tento a další dny si můžete vyzvednout rozhodnutí přímo u nás na škole.

9. 5. 2019 Odevzdání zápisového lístku - Pokud u nás Zápisový lístek odevzdáš, tak se můžeš oficiálně považovat za přijatého. 

Kritéria přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška uchazečů o nástavbové studium

Termín jednotné přijímací zkoušky 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019 

Základní informace 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 

Testová zadání k procvičení 

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

1. řádný termín - 12. dubna 2019

2. řádný termín - 15. dubna 2019

1. náhradní termín - 13. května 2019

2. náhradní termín - 14. května 2019

 

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond