Umělecký truhlář a řezbář

Kód oboru vzdělání: 82-51-H/02

3 leté denní studium 

Žáci získají kvalifikaci pro profesi umělecký truhlář, ale mohou vykonávat i další činnosti z oboru zpracování dřeva jako zaměstnanci ve firmách, případně po splnění předepsaných podmínek i jako podnikatelé, dokážou vyrobit nábytek nebo jej opravit, včetně základních tradičních uměleckořemeslných technik a postupů.

Absolvent  se uplatní při výkonu povolání v oblasti rukodělného zhotovování individuálních truhlářských výrobků podle návrhů výtvarníka, replik dobového nábytku a prvků interiéru a při provádění opravy a obnovy dobového nábytku a zařízení interiéru.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Podmínkou pro přijetí je vykonání talentové zkoušky z výtvarné výchovy.

Důležité upozornění: jedná se o obor vzdělání skupiny 82 - Umění a užité umění, nikoliv o obor vzdělání skupiny 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů. Z tohoto důvodu nemohou být absolventi tohoto oboru přijati k nástavbovému studiu oboru 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba! 

 

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond