Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kód oboru: 82-51-L/02

4 leté denní studium

Zaměření 1: Práce truhlářské

Zaměření 2: Práce čalounické a dekoratérské

Studenti jsou připravováni pro výkon náročných pracovních činností, především při zhotovování individuálních uměleckořemeslných výrobků, jak historických, tak podle výtvarných návrhů. Ovládají základní postupy restaurování, renovace a konzervace a základní uměleckořemeslné techniky. Znají původní technologie i používání klasických materiálů. Mají výtvarnou průpravu a přehled o dějinách umění.

Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti přípravy a realizace uměleckořemeslné truhlářské, čalounické a dekoratérské výroby, při pracovních činnostech souvisejících s individuální výrobou a opravami uměleckořemeslných truhlářských, čalounických a dekoratérských výrobků, po získání praxe případně i při restaurování v dané oblasti.

Absolvent má možnost studovat na  vyšších odborných školách uměleckého zaměření, restaurátorství, nábytkářství a vysokých školách uměleckého nebo technického zaměření.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní  zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je vykonání talentové zkoušky z výtvarné výchovy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond