Výuková videa

Na této stránce se budou postupně zveřejňovat výuková videa. 

ZALOŽENÍ POZEMNÍ STAVBY
od výkopu po základovou desku

 

VÝSTAVBA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
od zdiva po věnec druhého podlaží

 

     

ZALOŽENÍ 1. ŘADY BROUŠENÝCH CIHEL POROTHERM

 

ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM PROFI

 

     

ZDIVO - 1. ČÁST

 

ZDIVO - 2. ČÁST

 

     

 HISTORIE TAŠEK A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 

 BEZPEČNÉ SKLONY PÁLENÝCH TAŠEK A DHV

 

   

     

 STROPY

 

 BALKONY

 

   

     

PŘEKLADY

 

VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH

 

     

OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VĚTRU A SNĚHU

   
 

   

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond