Archiv novinek

Novinky

10.3.2020  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
novinka

Prosíme, sledujte web školy a Edookit, kde se dozvíte další informace. Strava je od 11. 3. 2020 centrálně zrušena.

Pro bližší informace klikni zde

23.3.2020  MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

16.3.2020  Prodloužení Klasifikace
16.3.2020  STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

 Provozní doba v době karantény od 9:00 - 13:00 hod

Studijní referenti

Ing. Sobotková Ivana

 tel. kontakt: pevná : 547 120 651

                       mobil : 606 060 055

                       email : sobotkova@soubosonohy.cz

Ing. Klapalová Karolina

 tel. kontakt: pevná : 547 120 651

                       email : klapalova@soubosonohy.cz

V naléhavých případech nebo nezastižení výše zmiňovaných je možné kontaktovat:

Francová Eva, DiS

 tel. kontakt: pevná : 547 120 724

                        mobil : 731 508 251

                        email : francova@soubosonohy.cz

11.3.2020  Video ze soutěží odborných dovedností

9.3.2020  2.kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oborů Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/01
a Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02

Pro bližší informace klikni zde

2.3.2020  Informace ke Koronaviru

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. informovala žáky a jejich zákonné zástupce,
o doporučených opatřeních a postupech v souladu s doporučením zřizovatele a Krajské hygienické stanice JMK:

• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest

• pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům

• v uzavřených prostorách častěji a důkladně vyvětrat

• v případě vzniku onemocnění informovat telefonicky svého lékaře, věnovat náležitou pozornost léčbě a nesnažit se onemocnění přecházet.

Více na:

http://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/64_68_aktuality.pdf

http://www.mzcr.cz/

http://www.szu.cz/

http://msmt.cz/

28.2.2020  Výsledkové listiny soutěží odborných dovedností

Ve dnech 26. – 28. 2. 2020 probíhalo Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti v oborech vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník.

Výsledkové listiny dle jednotlivých oborů:   Nominace na České ručičky:

Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
Čalouník

  Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
     
     

Tisková zpráva             Fotogalerie             Video 

28.2.2020  Úspěch v soutěži odborných dovedností
novinka

Na Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti se naši žáci oboru vzdělávání tesař a pokrývač umístili na 2. pořadí a čalouníci byli na 3. místě.
Soutěž proběhla ve dnech 26. – 28. 2. 2020 v areálu BVV Brno v době konání stavebního veletrhu.

Výsledkové listiny             Tisková zpráva
Fotogalerie                         Video

13.2.2020  Propozice soutěže odborných dovedností

Naše škola je hlavním organizátorem Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oborů vzdělání klempíř,
pokrývač, tesař, kominík a čalouník.
Soutěž proběhne ve dnech 26. – 28. 2. 2020 v areálu BVV Brno u příležitosti konání Stavebního veletrhu Brno.

Propozice soutěže oboru:

Klempíř    
Pokrývač    
Tesař    
Kominík    
  Čalouník    
10.2.2020  Poděkování z OUPŠ Lomená

Dobrý den,

Dne 4. 2. až 7. 2. 2020 se naši žáci, oboru Truhlářská a čalounická výroba, zúčastnili přednášky na téma „Základy CNC obrábění dřevěných materiálů“.

Chtěl bych poděkovat pedagogům, kteří se věnovali našim žákům. Dle kladných reakcí všech účastníků se jim teoretická i praktická přednáška moc líbila a těší se na další vzdělávací akci ve Vašem Regionálním vzdělávacím centru řemesel JmK. Děkujeme za výbornou spolupráci odborně vyškoleného personálu.

Vyzkoušeli si zde práci s počítačem a jeho následného přenesení na CNC stroj. Ten jim vyfrézoval krásný upomínkový výrobek, který si mohli odnést domů. 

Vaše centrum je ukázkou toho, že podobné projekty jsou velkým přínosem pro naše žáky.

 

S pozdravem 

Mgr. Zdeněk Staroba

(vedoucí učitel oborů TrV a MN) 

7.2.2020  DM: TURNAJ 4DM - NOHEJBAL

TURNAJ 4DM - NOHEJBAL

4. 2. jsme se zúčastnili turnaje 4 DM v nohejbalu na DM Čichnova. Naše týmy se umístili na čtvrtém a sedmém místě. Celkově jsme skončili na čtvrtém místě mezi všemi DM. Naše sportovní setkání se vydařilo, při zápasech panovala dobrá nálada a radost ze hry. Také jsme se domluvili na dalších turnajích ve futsale, ping-pongu a malé kopané. Na našem DM uskutečníme turnaj v lukostřelbě.

6.2.2020  DM: Keramický kroužek

Keramický kroužek

Každé úterý od 15.30 hodin mají žáci možnost navštívit KERAMICKÝ KROUŽEK a vyrobit si cokoliv dle vlastní fantazie.

5.2.2020  Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

3.2.2020  Den otevřených dveří
novinka

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě. Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Komínková Hana

+420 607 063 806

kominkova@soubosonohy.cz

3.2.2020  MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ
novinka

 

 

Přijďte si prohlédnout nejlepší kominíky, pokrývače, klempíře, tesaře, čalouníky a instalatéry a odborníky na chladicí techniku nejen z celé České republiky roku 2020 v akci.

V pavilonu A2 brněnského výstaviště v rámci Stavebního veletrhu od středy 26. 2. do pátku 28. 2. 2020.      Více podrobností zde 

3.2.2020  DM: TURNAJ 4 DM VE FLORBALU

TURNAJ 4 DM VE FLORBALU

Tradiční turnaj ve florbalu DM se uskutečnil na střední škole Čichnova 28. 1. 2020. Naši kluci si vedli skvěle. Remízou skončil zápas se SŠ Jílová, a na skóre jsme tedy vybojovali krásné druhé místo. Všem se toto sportovní setkání moc líbilo a těšíme se na příští!

3.2.2020  Exkurze – teplárny Brno

28.1.2020

Exkurze – teplárny Brno

Žáci tříd I/T3 a MPZ/ZAM2 se 28. 1. 2020 zúčastnili exkurze v brněnských teplárnách Červený mlýn, kde jim pracovníci ukázali prostory teplárny a vysvětlili procesy výroby a distribuce tepla. Pro žáky pak byly připraveny tři prezentace týkající se chodu teplárny, nabídky pracovních míst a benefitů společnosti a nakonec o povinnostech a zaměření jednotlivých pracovních pozic. Žáci si z exkurze odnesli nové vědomosti, zážitky a malý suvenýr od společnosti.

 

29.1.2020  Zástupci naší školy v rádiu Junior

Rozhovor o kominících, tesařích a všeobecně o řemeslech si můžete přehrát zde 

Mistr kominík Zbyněk Dubač a učitel odbroného výcviku Milan Široký v Klubu Rádia Junior. Do debaty se zapojil i Mgr. Miloslav Knapil, zástupce ředitele 

29.1.2020  Benefiční Dražba pro Fenix

Milí přátelé a podporovatelé ParaCENTRA Fenix, 

ráda bych Vám velmi poděkovala za Vaši spolupráci v projektu benefiční Dražba pro Fenix, která se konala ve čtvrtek 16. 1. 2020 v divadle Reduta v Brně.

Bez Vás a vašich přispěvatelů - žáků a studentů by naše snaha byla marná. Jen díky jejich obrázkům se nám podařilo shromáždit unikátní kolekci obrazů, která vzbudila velký zájem a vlnu solidarity. Během aukce se totiž podařilo vydražit všechny nominované obrazy a získat neuvěřitelných 237 700 Kč. Vydražená částka poputuje na rehabilitaci klientů s poškozením míchy, o které se staráme již 15. rokem v Brně a jeho okolí.

Tato služba je pro nás velmi nákladná a proto hledáme stále nové zdroje jak ji zafinancovat. Každý týden ji využívá dvakrát až třikrát týdně přes 80 klientů a zájem o tuto službu je čím dál větší. Není divu, vždyť cvičení a posilování těla umožňuje lidem na vozíku mnohem větší soběstačnost. 

Jsem vám nesmírně zavázána a věřím, že s námi budete spolupracovat i při dalším ročníku Dražby pro Fenix.   

 

S přáním hezkého dne

Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D., vedoucí kanceláře ParaCENTRUM Fenix, z.s.

 

Naše škola se podílela na akci výrobou rámů a zasklíváním obrazů. 

 

Více o akci zde:

https://pcfenix.cz/na-rehabilitaci-vozickaru-poputuje-pres-dve-ste-tisic/ 

28.1.2020  Upozornění ke stravování

UPOZORNĚNÍ 

DNE 30. 1. 2020 VÝDEJ OBĚDŮ DO 13.30 H.

27.1.2020  DM: Výroba cihliček pro OV

Výroba cihliček pro odborný výcvik 

V rámci spolupráce odborného výcviku a domova mládeže vyráběli žáci oboru ZEDNÍK cihličky v keramické dílně DM. 

24.1.2020  Mistři ČR ve futsale
novinka

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL VE FUTSALE

ÚSTÍ NAD LABEM   15. 1. – 16. 1. 2020

16. 1. 2020 se naši žáci poprvé zúčastnili přeboru ČR stavebních škol ve futsale. Nastoupilo proti sobě šest týmů a naši hoši neutrpěli ani jedinou porážku.

 

Před rozhodujícím utkáním s Prahou nikdo nevěřil, že zápas ustojíme. Bylo to těžké, ale kluci statečně bojovali až do konce.

Došlo k remíze a naše moravská srdce zaplesala.

Máme pohár, jsme první!!!! Hoši, Děkujem!!!!

Hvězdný tým: Jakub Ondráček, David Pavliš, Michal Pavliš, Radek Lacka, Tomáš Žižlavský, Vojtěch Fajkus, Michal Janíček, Bořivoj Cvingráf, Antonín Pavlíček

13.1.2020  Návštěva europoslankyně

Dne 10. 1. 2020 naše Regionální vzdělávací centrum navštívila europoslankyně Kateřina Konečná. Povídala o své práci a o funkci poslankyně České republiky v Evropském parlamentu. Na konci přednášky měli žáci naší školy spousty zajímavých dotazů.

27.12.2019  
novinka

Našim žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy, našim spolupracovníkům, partnerům i všem, kdo čtou tyto stránky, přejeme vše nejlepší v roce 2020

27.12.2019  ZAHÁJENÍ VÝUKY 2020
10.12.2019  DM: Mikulášská besídka v MŠ Šrámkova Brno

Mikulášská besídka v Mateřské školce Šrámkova 14 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 vyvrcholily přípravy na akci již tradičně pořádanou pátým rokem. Celý listopad se vymýšlel program, šily se kostýmy, tvořila andělská křídla a to vše pod vedením vychovatelky Radmily Ševčíkové.

Žáci Hana Koudelová, Svatava Habrdlová, Justýna Solárová, Zuzana Filipi, Petr Štěpánek a Vojtěch Tichý měli vánoční program v jednotlivých třídách a mezitím se zbytek účastníků akce měnil na Mikuláše, anděly a čerty. Mikuláš – David Jánošík, andělé Jakub Králík a Antonín Čertek, čerti Dominik Černý, Zdeněk David a Jakub Minařík.

O půl desáté začalo v jednotlivých třídách čertovské zvonění. Nejprve děti přivítaly Mikuláše, čerty a anděly, do komunikace s čerty se jim vůbec nechtělo, tak se vehementně oháněly peříčky, aby je čerti neodnesli. Pak Mikuláš četl jednotlivé zlobivce, kteří se museli vykoupit říkankou nebo písničkou, na přímluvu paní učitelek nakonec zůstaly všechny děti ve svých třídách a ještě jim Mikuláš nadělil balíčky.

Akce se vyvedla, naši žáci, přestože skoro všichni prvňáci, se úkolu zhostili na výbornou a příští rok se těšíme na čertovské řádění zase.

Velký dík patří ředitelce Gabriele Sehnalové za vzorně nachystané prostředí a zázemí, dík všem paní učitelkám, které nám akci pomohly dotvořit.

9.12.2019  Stužkování maturantů
novinka

Slavnostní stužkování maturantů tříd N 2, SP/PT 2 a UŘZD 4 proběhlo 4. prosince 2019 v aule Regionálního vzdělávacího centra Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

9.12.2019  Přebor ČR stavebních škol v ping-pongu

Přebor ČR stavebních škol v ping-pongu

Litoměřice 4. 12. 2019

4. 12. 2019 jsme se zúčastnili přeboru ČR stavebních škol v ping-pongu. Proti sobě nastoupilo sedm družstev, některé z nich měli ve svých řadách i profesionální hráče, takže jsme byli znevýhodněni, ale to nás neodradilo od bojovnosti a radosti ze hry. Naši hoši skončili na sedmém místě. Přebor byl pro ně dobrou sportovní zkušeností.

27.11.2019  DM: Keramický kroužek

KERAMICKÝ KROUŽEK

První výrobky z keramického kroužku

26.11.2019  DM: Výtvarný kroužek

VÝRVARNÝ KROUŽEK

V dnech  21.11. a 25.11.  jsme v jídelně školy barvili hedvábí. Zapojili se jak ubytovaní žáci tak i zaměstnanci školy.

  K dispozici bylo:

šátek 90 x 90 cm

šátek 74 x 74 cm

kravata

šála 45 x 140 cm

pouzdro na brýle

polštářek 40 x 40 cm

Takže si každý mohl vybrat jaký dárek, pro koho a jak vyrobí...

25.11.2019  Novinka v RVCSŘ JMK

Od 15.11.2019 v budově RVCSŘ Jmk mohou žáci naší školy zhlédnout kotle na tuhá paliva v řezu.      

Ke zhlédnuti jsou tyto typy výrobků:

Atmos DC 20 GS – Zplynovací kotel na dřevo

Dakon NP Pyro 22 – Zplynovací kotel je určen pro spalování suchého kusového dřeva

Dakon Dor N 15 – Automatický kotel je určen pro spalování uhlí a dřevěných pelet

 

Zájemci si mohou objednat komentovanou prohlídku kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka trvá přibližně hodinu.

 

Pro více informací volejte na tel.:

Dagmar Krejčová    +420 720 948 102

Milan Rudolf            +420 720 948 101

 

 

25.11.2019  Přebor ČR stavebních škol v šachu - Rybitví

Přebor ČR stavebních škol v šachu - Rybitví 

Naši žáci obsadili krásné 3. místo v Přeboru ČR stavebních škol v šachu. Celkově se Přeboru zúčastnilo 9 škol. Žákům děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci. 

Školu reprezentovali:

Duhanský Artur, Hartman Michal, Čečil Martin, Korniichuk Oleksii, Gazdík Lukáš 

Pedagogický doprovod:

Ilona Mlejnková, Ing. Miloš Maděránek

Více fotografií zde

20.11.2019  Třídní schůzky s rodiči

Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči se konají ve středu 27. 11. 2019 od 16.00 hod. v prostorách úseku teoretického vyučování. 

Časový harmonogram:

16.00 – 17.00 hod.           informace třídních učitelů v učebně

17.00 – 18.00 hod.           individuální informace učitelů v kabinetech            

Umístění tříd

,

19.11.2019  Termín podání přihlášky ke studiu
novinka

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kód oboru: 82-51-L/02

Umělecký truhlář a řezbář  

Kód oboru: 82-51-H/02

>> ONLINE Přihláška zde <<

11.11.2019  Předseda ČMKOS Josef Středula v Brně

V pátek 8. 11. 2019 navštívil pan Josef Středula Brno při příležitosti oslav stého výročí Brněnské konzervatoře. Ze samotného večera si odnesl spoustu zážitků i fotografií. Ještě před samotným koncertem využil pozvání ředitele Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy pana ing. Josefa Hypra k návštěvě areálu školy. 

Celá zpráva zde 

7.11.2019  DM: Šachový turnaj

ŠACHOVÝ TURNAJ

Ve středu 6. listopadu se naše družstvo ve složení Artur Duhanský, Oleksii Kornichuk, Michal Hartman a Dominik Dufek zúčastnilo šachového turnaje, který pořádal Domov mládeže Klášterského v Komárově. Našimi soupeři byla družstva Klášterského, Jílové a Gorkého. Po dramatických partiií jsme obsadili krásné třetí místo. Turnaj se moc vydařil a naší žáci byli s akcí velmi spokojeni!

6.11.2019  DM: Keramický kroužek

KERAMIKCKÝ KROUŽEK

V úterý 5. listopadu 2019 se od 15.00 hodin konal první keramický kroužek. Po seznámení se s dílnou, bezpečností práce a záludnostmi hlíny se první nadšenci pustili do tvorby. Vzhledem k blížícím se vánocům se vyráběly vánoční ozdoby, svícinky a jiné výrobky z plátů, zkoušelo se i modelování do plastových forem. Nová činnost žáky bavila tak, že se končilo až po 20.00 hodině.

5.11.2019  SŠSŘ STÁVKOVAT NEBUDE
novinka

V souvislosti s avizovanou stávkou pracovníků ve školství na středu 6.11. 2019 sděluji, že vyučování v tento den bude na naší škole probíhat podle stálého rozvrhu bez omezení. 

              Ing. Josef Hypr, ředitel školy

 

1.11.2019  Exkurze – Laufen - Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.

31.10.2019  Poděkování z MŠ Řícmanice

Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi pěkný program pro děti, který připravil pan Roman Slaný na téma " Poznáváme řemesla v naší obci".
Děti a učitelky byli nadšeni i z vařečky, kterou si v dílně vyrobili za asistence studentů vaší školy.

 Těšíme se na další spolupráci.

 S pozdravem Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ Řícmanice.

 

22.10.2019  DM: Soutěž ve vyřezávání dýní

Soutěž ve vyřezávání dýní

Padající listí zvěstuje, že nastává podzim a pro nás je to impulz k dalšímu ročníku Soutěže ve vyřezávání dýní. Mezi soutěžícími byli už zkušení umělci a přidali se i úplní nováčci.

15 dýní na vyřezávání, 12 soutěžících…..

A pak už každý výtvor dostal číslo, aby mohli zaměstnanci i žáci zvolit tu NEJ DÝNI. Pokaždé je velmi těžké vybrat jen tu jednu.

Účastníci soutěže budou odměněni na Tradičním vánočním večírku. 

…...a letos poprvé dýně hokaido, pomeranče, citron,cukr, vanilka,vařečka, naběračka……Vařili jsme pro zpestření Dýňovou marmeládu. 

1. místo Marie Struhárová - 43 hlasy

2. místo Šimon Charoušek – 36 hlasů

3. místo Radek Preisler a Martin Kubík po 7 hlasech

21.10.2019  Exkurze PANAS s.r.o. Praha

Dne 17. 10. 2019 vyrazili žáci třetího ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci prvního a druhého ročníku oboru nábytkářská a dřevařská výroba na předváděcí akci firmy PANAS s.r.o. Praha-Kyje pod vedením Ing. Magdy Březinové a Ing. Jany Božekové.

Po příjezdu do sídla se nás ujal úspěšný absolvent naší školy pan Marek Jaša, který žákům sdělil, jaké stroje si mohou prohlédnout, a odpovídal na dotazy.

Naši žáci mohli detailně prozkoumat tyto stroje:

-       5 osé CNC centrum

-       nestingové centrum

-       vertikální a horizontální průchozí vrtací centra

-       automatické olepovačky hran

-       širokopásové brusky

-       tradiční stroje

Po odborné části naší exkurze jsme vyrazili na obhlídku do centra Prahy. 

,

19.10.2019  Exkurze - Tondach Šlapanice

Dne 16. 10. 2017 jsme se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou cihelných bloků. Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, sušení, vypalování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

17.10.2019  DM: STŘELBA ZE VZDUCHOVKY

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY

Ve středu 16. 10. 2019 uspořádal klub ASK ČR na domově mládeže turnaj ve střelbě ze vzduchovky.

Bylo nádherné počasí, chlapci měli dobrou náladu, a každým kolem se ve střelbě na terč zlepšovali.

Pro veliký úspěch a radost z akce si zastřílíme i v další dny a v případě nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny.

14.10.2019  72 hodin 2019

72 hodin 2019

Ubytovaní žáci se již čtvrtým rokem snaží vylepšovat prostředí jak kolem domova mládeže, tak i okolí školy.

Stává se tak tradicí, že se zapojujeme mimo jiné do celorepublikového Projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají už po sedmé.

22 dobrovolníků se rozdělilo na tři pracovní skupiny:

Intráci – Podzimní úklid okolí domova mládeže – hrabání listí a jehličí, úklid odpadků.

Šimon a jeho parta – Komu se nelení, tomu se zelení – vysazovali ovocné dřeviny z projektu Jedlá zahrada, skládali a plnili bioodpadem dva plastové kompostéry.

Všeumělové – Nestojíme vzadu – postarali se o zvelebení okolí KPT a multifunkčních prostor pro odborný výcvik a vysázeli 75 skalníků

I přes proměnlivé počasí – kdy krásně svítilo sluníčko, mračilo se a silně pršelo, jsme udělali kus práce.

Třešinkou na dortu byly svačiny, které připravovala děvčata s paní vychovatelkou Ševčíkovou: horký čaj, káva a plněné bagety, tatranky.

Koordinátorky projektu: Iva Mlaskačová a Radka Ševčíková

Kompletní fotogalerie zde

14.10.2019  DM: Přebor DM STOLNÍ TENIS 2019

Přebor DM STOLNÍ TENIS 2019

Ve středu 9. 10. uspořádal klub ASK ČR na domově mládeže turnaj v pingpongu. Během hry panovala dobrá nálada, radost i soutěživost. První tři bojovníci si z turnaje odnesli krásné diplomy a sladké odměny za podpory ASK.

1. místo Markus Hronec

2. místo Luboš Hájek

3. místo Jakub Králík

14.10.2019  Strojírenský veletrh

Dne 10. 10. 2019 se naše škola zúčastnila strojírenského veletrhu konajícím se na brněnském výstavišti. Žáci měli možnost prohlídnout si nejnovější trendy z oblasti průmyslových technologií. Hlavním tématem veletrhu byla digitalizace průmyslu. V jednotlivých pavilonech nám vystavovatelé prezentovali výrobky z oborů svařování, povrchových úprav, slévárenství, chemie pro strojírenství, elektronika, energetika a mnoha dalších. 

7.10.2019  DM: LANOVÉ CENTRUM PROUD

LANOVÉ CENTRUM PROUD

Náš středoškolský klub uspořádal adrenalinovou akci v lanovém centrum PROUD. Členové klubu si zkusili vzájemné jištění a překonávali překážky ve výšce. Všem zúčastněným se akce velice líbila, společný zážitek jim umožnil lépe se poznat a posunout své hranice.

18.9.2019  Ocenění SPOLEHLIVÁ FIRMA 2019
novinka

Pro školní rok 2019/2020 jsme obdrželi certifikát SPOLEHLIVÁ FIRMA od společnosti živéfirmy.cz

16.9.2019  PERSPEKTIVA VZDĚLÁVÁNÍ OBORU MPZ

Obor plynárenství zaznamenává v souvislosti s řadou opatření přijatých na úrovni EU vzestupný trend. Z tohoto důvodu je příprava středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných odborníků, včetně celoživotního vzdělávání vysoce aktuální.

V české republice připravují absolventy v oboru plynárenství dvě střední školy. Jednou je SOU Plynárenské v Pardubicích a druhou je Střední škola stavebních řemesel v Brně – Bosonohách.

Tisková zpráva ze zasedání 

13.9.2019  ČT: Zájem o učňovské obory

Firmy cílí na studenty řemeslných oborů už od prvních dní po nastoupení na střední školu. Nabízí jim stipendia a jistá pracovní místa. Zájem o některé obory tak roste.

Reportáž zde

9.9.2019  Video z přijímání žáků 1. ročníků do stavu učňovského

4.9.2019  Stále přijímáme přihlášky do přípravných kurzů

Stále máte možnost přihlásit se do přípravných kurzů:

Kominík

Truhlář

Zedník

Instalatér

Mechanik plynových zařízení

 

Přihlášku naleznete na: www.soubosonohy.cz/formular

Více informací:

Ing. Jiří Košťál

tel. 603 464 665

e-mail: kostal@soubosonohy.cz

2.9.2019   Přijímání žáků do stavu učňovského
novinka

Školní rok 2019/2020 byl na naší škole zahájen 2. září 2019 slavnostním přijímáním žáků 1. ročníků do stavu učňovského. Nově přijatí žáci převzali od svých vedoucích učitelů odborného výcviku šerpu a z rukou ředitele školy Ing. Josefa Hypra učňovský list.

Fotogalerie         Video
Tisková zpráva

31.8.2019  Opravné zkoušky JZZZ - září

Termíny opravných závěrečných zkoušek 2018/2019 - září

Písemná zkouška

umělecký truhlář a řezbář: 3. 9. 2019 - zahájení v 7:45 hod

ostatní obory: 6. 9. 2019 - zahájení v 7:45 hod

Praktická zkouška

zahájení v 7:00 hod.

umělecký truhlář a řezbář: 4. - 19. 9. 2019

ostatní obory: 9. - 11. 9. 2019

Ústní zkouška 

26. 9. 2019

Předsedkyně - Ing. Spěšná

Místnost: Jednací místnost (vedle jídelny) 

Zahájení: 7. 45 hod.

Pro učební obory:

Mechanik plynových zařízení

Strojní mechanik

Instalatér

                                                                                               

26. 9. 2019

Předsedkyně – Ing. Šenková

Místnost: Jednací místnost (vedle jídelny)

Zahájení: 9.00 hod.

Pro učební obory:

Klempíř

Pokrývač

Tesař

                                                                                              

26. 9. 2019

Předseda – p. Válek

Místnost: Videoučebna

Zahájení: 7. 45 hod.

Pro učební obory:

Zedník

                                                                                                

26. 9. 2019

Předseda – Ing. Staněk

Místnost: Videoučebna

Zahájení: 9.00 hod.

Pro učební obory:

Truhlář

Umělecký truhlář a řezbář

29.8.2019  Přijímání žáků do 1. ročníků
novinka

Vážený rodiče, dovolte nám pozvat Vás na slavnostní „Přijímání žáků do stavu učňovského“, školního roku 2019/2020 dne 2. 9. 2019, při kterém budou nastupující žáci uvedeni do 1. ročníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8.2019  Zahájení školního roku 2019/2020

Žáci všech tříd 2., 3. a 4. ročníku a 1. a 2. ročníku denního nástavbového studia a zkráceného studia nastoupí dne 2.9. 2019 v 7:50 hodin do teoretického vyučování, tedy do školy.

Pro umístění tvé třídy klikni zde

28.6.2019  Video z pasování tovaryšů

26.6.2019  Pasování na tovaryše
novinka

Slavnostní pasování absolventů Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy na tovaryše proběhlo 25. 6. 2019 v sále Konventu Milosrdných bratří v Brně. Pasování byli absolventi, kteří úspěšně ukončili obor kominík, mechanik plynových zařízení a čalouník.
Fotografie z pasování            Video
Tisková zpráva

 

 

 

 

25.6.2019  *PODĚKOVÁNÍ*

Dobrý den pane řediteli.

Jmenuji se Markéta Zerhauová a můj syn Michal Zerhau úspěšně dokončil na vaší škole učební obor truhlář.Jelikož měl velmi bouřlivé dospívání a nebylo  s ním jednání vždy jednoduché i přesto vše zvládl a jsem na syna velmi pyšná, protože ušel opravdu velkou cestu a vše se zdařilo .Ale nebylo to jen moji výchovou, obrovskou pomoc a trpělivost jsme měli právě u vás na vaší škole.Od prvního dne až do posledního dne, kdy dokončil studium.Máte ty nejlepší učitele na škole jsou trpělivý vstřícní, ale i důslední a opravdu na svém místě v této složité době plné nástrah pro naše polodospělé děti.

Velké poděkování  pro: 

pan Arnošt Bár 

paní Magda Březinová

paní Irena Svobodová

paní Jana Huňáčková

Třídní Jitka Bednářová Smíšková

pan mistr s odborného výcviku Truhlář

Moc děkuji všem za  úžasný přístup ke všem žákům za podporu po celou dobu studia a za obrovskou trpělivost .Děkuji za profesionální přístup vašich učitelů, přeji vám a vaší škole jen samé úspěchy a nadšené  žáky.

 Zdravím a přeji krásný den  Zerhauová

24.6.2019  Mgr. Knapil ve vysílání Radiožurnálu

Jak to udělat, aby si řemeslná práce získala respekt rodičů, kteří rozhodují o tom, kam půjde jejich dítě po dokončení základní školy? A jak je možné, že zedníka nebo klempíře ze dne na den neseženete? Miloslav Knapil je zástupce ředitele na Střední škole stavebních řemesel v Brně. Na to, proč nejsou řemeslné obory u nás oblíbené, se ho ptala Lucie Výborná.

Odkaz na článek a rozhovor Mgr. Knapila

21.6.2019  DM: Otevření keramické dílny

Otevření keramické dílny na domově mládeže 

Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhlo slavnostní otevření keramické dílny za účasti zástupce ředitele Mgr. Miloslava Knapila, vedoucího vychovatele Mgr. Romana Komínka, vychovatelů a milých hostů z řad učitelů odborného výcviku, pracovníků ekonomického úseku a Regionálního vzdělávacího centra a žáků, kteří prezentovali svůj další projekt Jedlá zahrada.

Kolektiv vychovatelů připravil občerstvení a otevření dílny se zapilo dětským šampaňským.

Paní Vachová nastínila plán keramického kroužku, seznámila přítomné s různými metodami tvorby z hlíny a pozvala všechny dospělé do jejich plánovaného tvoření.

Takže od září již budeme tvořit!!!

Více fotografií zde

20.6.2019  GALAVEČER ČESKÝCH RUČIČEK 2019
novinka

Na brněnském výstavišti se ve středu 19. června 2019 uskutečnil galavečer jedenáctého ročníku přehlídky České ručičky. Bylo oceněno 22 nejlepších soutěžících za jednotlivé obory ze škol z celé České republiky a každý z nich obdržel zlatou plaketu Českých ručiček.

Fotogalerie

19.6.2019  Rádio PETROV: Ing. Košťál o Vzdělávání dospělých

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, která patří k pilířům učňovského školství v Brně a okolí, nabízí lidem, kteří už před nějakým tím rokem opustili školní lavice a učňovské dílny, rozvíjet své dovednosti, absolvovat rekvalifikační kurzy, nebo se vyučit v některém z oborů, které Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy otevírá. To vše v rámci projektu "Vzdělávání dospělých".

Podrobně jsme o nabízených možnostech v rámci tohoto projektu mluvili v Magazínu Rádia Petrov.

Teď si ho můžete poslechnout ze záznamu.‍ 

Poslechnout MP3

19.6.2019  DM: Sportovní den v mateřské školce

Sportovní den v mateřské školce

V úterý 18. 6. 2019 pořádali žáci ubytovaní na Domově mládeže při Střední škole stavebních řemesel  Brno – Bosonohy Sportovní den pro 75 dětí z Mateřské školy Šrámkova 14 na Lesné.

Akce se konala na zahradě, kde se postavilo osm soutěžních stanovišť označených krásnými obrázky. Jezdilo se na koloběžkách mezi kuželi, přetahovalo se lanem, skákalo v pytlích, držela se rovnováha na hlavě, běhalo se s pingpongovým míčkem na lžíci, nosila se voda v kelímku na čas, bylo stanoviště tetování a malování na obličej a když všechno bylo splněno a účastnická kartička byla plná razítek, tak všichni dostali krásný barevný balónek nafouknutý heliem. A protože všichni soutěžili jako o život, ale dbali na pokyny a svoji bezpečnost, obdržela mateřská školka sponzorský dar od krajského koordinátoru BESIPU Pavla Čížka. Všichni moc děkujeme.

Spolupráci s ředitelkou i učitelkami jsme si užívali a velký dík patří našim dobrovolníkům:

Svatava Habrdlová, Jan Balík, Kamil Franc, Michal Janíček, Martin Matyščák, Filip Nosek, Jan Přibyl, Vítězslav Stehlík, Ondřej Tichý, Tomáš Vítek, Lukáš Gazdík a Marie Stuhárová.

Celou akci připravila a zajistila vychovatelka Radmila Ševčíková. Všem se její program moc líbil a všichni si dopoledne užili na jedničku!!!

13.6.2019  DM: Lukostřelecký turnaj ASK

Lukostřelecký turnaj ASK

Náš klub Brno – Bosonohy se stal organizátorem turnaje v lukostřelbě, vše připravil vychovatel Vít Bielka za pomoci našich šikovných žáků.

Ve středu 5. 6. 2019 se dostavila družstva klubů Olomoucká a Jílová. Po bezpečnostním školení a ukázce střelby, měli všechny týmy celé dopoledne na nácvik. Tato část turnaje byla zaměřená především na střelce mimo náš klub, kteří si luky mohli vyzkoušet a zjistit, který jim sedí nejvíce. Postupně se získávala rutina a všechny to začalo bavit. Po obědě v hospodě u Čoupků již probíhalo první střílení na body.

Druhý den turnaje ve čtvrtek 6. 6. 2019 se pokračovalo v ostré střelbě na body.  V poledne přijel pan Pavel Zdráhal z ústředí ASK ČR a zúčastnil se slavnostního vyhodnocení turnaje. Pro každý tým byl jako cena připraven zážitkový poukaz. Výherce turnaje si mohl vybrat z tří možností: lanové centrum, fotbal golf nebo minigolf.

Všem soutěžícím se akce líbila a projevili zájem se za rok opět zúčastnit. Poděkování patří také našemu týmu za pomoc, vzornou reprezentaci a taky za nevšední gesto, kdy právo vítěze vybrat si první cenu přenechali soupeřům. Vychovateli Vítu Bielkovi děkuji za organizaci a realizaci celého projektu a Asociaci za financování této akce v hodnotě přes 21.000,- Kč.

11.6.2019  Předávání maturitních vysvědčení
novinka

Dne 10. června 2019 proběhlo v aule Regionálního vzdělávacího centra slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům naší školy.
Všem přejeme hodně úspěchů v jejich další kariéře.
Poděkování od Patrika Maštalíře

Fotografie z předávání

5.6.2019  Ústní zkoušky JZZZ
28.5.2019  DM: Mýdlový jarmark

Mýdlový jarmark

Ve středu 22. 5. 2019 od 14.00 hodin se konal MÝDLOVÝ JARMARK v jídelně školy.

Jarmark uspořádali členové výtvarného tvoření pod vedením vychovatelky Aleny Šikulové. Mýdla členové kroužku zabalili do dárkového balení a na výběr bylo mnoho barev a tvarů (srdíčka, kytičky, andílci i unikátní tvary jako je lebka nebo granát). Každý jednotlivý kus je voňavý mýdlový originál „Handmade“. 

Děkujeme všem, kteří náš Jarmark navštívili a tím vyjádřili podporu naší činnosti

27.5.2019  DM: Český den proti rakovině

Proběhl 23. ročník celonárodní sbírky, Český den proti rakovině.

Letošní sbírka se konala ve středu 15. května. 

V rámci dlouhodobého programu prevence onkologických onemocnění se tato sbírka zaměřila na nádorové onemocnění plic. Byla organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Nejsmutnější na této diagnóze je, že příčinou většiny onemocnění je kouření -  mnoha onemocněním a úmrtím by šlo předejít.

Sbírka byla organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského, příspěvek za kytičku byl dobrovolný, nejméně však za 20 korun. Z naší školy SŠ stavebních řemesel, Brno – Bosonohy se vydalo 8 skupin po dvou žácích, podpořit tuto charitativní akci prodejem kytiček.

Žáci úspěšně nabízeli kytičky (s letákem o rizikových faktorech plicních nádorů), zbylo jich jen nepatrné množství. Naši žáci měli dobrý pocit a radost, že kytičky skoro všechny prodali. Lidé příjemně reagovali na tuto akci a kytičky se prodávaly velice dobře. V příštím roce bychom se znovu chtěli zapojit a podpořit boj proti rakovině.

22.5.2019  Den s innogy v areálu školy

Dne 22. května 2019 proběhl na naší škole Den s innogy.
V rámci tohoto dne se žáci seznámili s nejnovějšími technologiemi v oboru plynárenství. Součásti dne bylo i vystoupení hasičského záchranného sboru a procvičení poskytnutí první pomoci.
Vzhledem k deštivému počasí probíhala tato akce v nové multifunkční hale.

Fotogalerie

20.5.2019  Pozvánka na výstavu maturitních prací

Výstava maturitních a ročníkových prací žáků uměleckých oborů se koná v Regionálním vzdělávacím centru Brno-Bosonohy od 21. do 29. května 2019. Zahájení výstavy je 21. května 2019 v 13.00 hodin.

Fotografie z výstavy

14.5.2019  3. kolo přijímacího řízení
novinka

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů ve školním roce 2019/2020.

klikni zde

13.5.2019  2. kolo přijímacího řízení
novinka

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení uchazečů o studium ve školním roce 2019/2020.

Pro bližší informace klikněte na titulek.

 2. kolo přijímacího řízení 

 

 

Počet volných míst pro obory řádného denního studia – uchazeči s ukončeným základním vzděláním.

 

 Počet volných míst pro obory zkráceného studia – uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.

 

 Počet volných míst pro obory nástavbového studia – uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.

13.5.2019  Den s innogy - 22. května 2019

13.5.2019  Pochodové cvičení

Dne 2. 5. 2019, za krásného slunečného počasí jsme se sešli v areálu naší školy a vydali se na cestu do kouzelné jarní přírody. Trasa vedla přes katastr obce Bosonohy, dále Bosonožský hájek, chatovou oblast až k Popůvskému rybníku, kde jsme si dali krátkou přestávku a vydali se zpět do areálu školy. Žáci byli po celou dobu pochodu ukáznění, zdravě unaveni. Celkově se nám výlet zdařil.

9.5.2019  NABÍDKA PRÁCE

6.5.2019  Hlasujte v anketě Střední roku!

Hlasujte v anketě Střední roku! 

Jednoduchý postup přes Messenger! 

Hlasujte

30.4.2019  Výsledky přijímacích zkoušek
30.4.2019  Bosonožský běh ZŠ a MŠ Bosonohy

Bosonožský běh ZŠ a MŠ Bosonohy

Organizátor: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace

Datum: 26. 4. 2019

Počet žáků ze ZŠ: cca 230

Počet žáků ze SŠSŘ B-B: 8

Pedagogický doprovod: Mgr. Roman Komínek, Mgr. Vít Bielka, Iva Mlaskačová, Alena Šikulová

 

Dne 26. 4. 2019 jsme organizátorům akce vypomohli s vyplňováním doprovodného programu, v rámci akce Bosonožský běh. Našim úkolem bylo zabavit ty žáky, kteří měli před vlastním během či po něm a čekali na vyhlášení. Vymysleli jsme tři stanoviště a to střelba ze vzduchovky, výroba větrníku a pletení přívěsku či náramku.

Akce byla zdařilá, organizátor akce, ředitel ZŠ Mgr. Stanislav Skřička, byl s prací našich reprezentantů nadmíru spokojen. Do příštího ročníku projevil přání, abychom se zapojili opět.

Vzhledem k výše uvedenému počtu závodníků, je pro příští rok nezbytné, aby se akce zúčastnilo více našich žáků – tím zvýšíme počet stanovišť a dostane se na všechny. Bohužel s 8 žáky jsme s většinou žáků nestihli vyrobit větrník či další výrobek nebo si nestihli vystát frontu na střelbu. To zklamání, které u některým dětí zavládlo snad ani nemusím komentovat.

Děkuji pedagogickým pracovníkům DM, kteří byli ochotni přijít na tuto akci, i přes to, že neměli stanovanou páteční pracovní dobu (z důvodu pracovního týdne Ne-Čt).

Děkuji níže uvedeným žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu.

Filip Nosek

Jan Buček

Petr Karola

Adam Sobek

Lubomír Hájek

Martin Chramosta

Vít Stehlík

Rostislav Duhajský

  Zapsal: Mgr. Roman Komínek, vedoucí vychovatel 

30.4.2019  Děkovný dopis ředitele ŽS a MŠ Bosonohy

Dobrý den všem,

děkuji mockrát vedení SŠSŘ za vyslání pana vedoucího vychovatele Komínka s celým týmem a zajištění doprovodného programu pro běžce při naší akci Bosonožský běh.

Měli kvalitně připravená stanoviště a účastníci běhu je nepřetržitě využívali.

Byli nám v tomto velikou oporou.

Přítomnost pozitivně hodnotil i pan starosta a místostarosta Bosonoh.

 

Mgr. Stanislav Skřička

ředitel

ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44, p. o.

 

Dopis se vztahuje k: 

Bosonožský běh ZŠ a MŠ Bosonohy

Organizátor: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace

Datum: 26. 4. 2019

Počet žáků ze ZŠ: cca 230

Počet žáků ze SŠSŘ B-B: 8

Pedagogický doprovod: Mgr. Roman Komínek, Mgr. Vít Bielka, Iva Mlaskačová, Alena Šikulová

 

Dne 26. 4. 2019 jsme organizátorům akce vypomohli s vyplňováním doprovodného programu, v rámci akce Bosonožský běh. Našim úkolem bylo zabavit ty žáky, kteří měli před vlastním během či po něm a čekali na vyhlášení. Vymysleli jsme tři stanoviště a to střelba ze vzduchovky, výroba větrníku a pletení přívěsku či náramku.

Akce byla zdařilá, organizátor akce, ředitel ZŠ Mgr. Stanislav Skřička, byl s prací našich reprezentantů nadmíru spokojen. Do příštího ročníku projevil přání, abychom se zapojili opět.

Vzhledem k výše uvedenému počtu závodníků, je pro příští rok nezbytné, aby se akce zúčastnilo více našich žáků – tím zvýšíme počet stanovišť a dostane se na všechny. Bohužel s 8 žáky jsme s většinou žáků nestihli vyrobit větrník či další výrobek nebo si nestihli vystát frontu na střelbu. To zklamání, které u některým dětí zavládlo snad ani nemusím komentovat.

Děkuji pedagogickým pracovníkům DM, kteří byli ochotni přijít na tuto akci, i přes to, že neměli stanovanou páteční pracovní dobu (z důvodu pracovního týdne Ne-Čt).

Děkuji níže uvedeným žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu.

Filip Nosek

Jan Buček

Petr Karola

Adam Sobek

Lubomír Hájek

Martin Chramosta

Vít Stehlík

Rostislav Duhajský

  Zapsal: Mgr. Roman Komínek, vedoucí vychovatel 

23.4.2019  Třídní schůzky s rodiči

Třídní schůzky s rodiči se konají dne 24. 4. 2019 od 16.00 hod. v prostorách úseku teoretického vyučování.

Časový harmonogram:

16.00 – 17.00 hod.     informace třídních učitelů v učebně

17.00 – 18.00 hod.     individuální informace učitelů v kabinetech  

 klikněte zde

23.4.2019  Výsledky talentových zkoušek - 2. kolo
23.4.2019  Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo
23.4.2019  Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby
novinka

Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2019 udělila Rada Jihomoravského kraje panu Romanu Slanému, učiteli odborného výcviku na  naší škole. Ocenění získal za výrobu včelích klátů.

Tisková zpráva
Video z výroby klátů

17.4.2019  DM: Vítězství v soutěži LEGIE 2019

Další pohár pro školu!!!

Naše cesta za vítezstvím začala již v pondělí 8. 4. 2019, kdy jsme se s chlapci vydali na Lesnou do Lanového centra Proud na trénink. Sedm žáků absolvovalo tříhodinový program, který jsme zaměřili především jako trénink na akci nesoucí název LEGIE 2019, kterou pořádá právě Lanové centrum Proud spolu s Českou legionářskou obcí. Chlapci si vyzkoušeli většinu překážek a vymýšleli taktiku na úterní závod, kterého se zúčastnilo sedm brněnských středních škol, mezi kterými nechyběla ani gymnázia. Za tento trénink musíme velmi poděkovat Asociaci středoškolských klubů, která nám ho zafinancovala.

Samotný závod probíhal v přátelském duchu. Našemu týmu se sice příliš nepovedla úvodní aktivita (rébus, který musí tým vyluštit, než začne lézt na překážky), ovšem poté došlo na jejich silnou parketu a tou bylo lezení ve výškách (cca 12m) přes překážky. Tým s názvem SŠSŘ Bosonohy reprezentující školu se do toho opřel s vervou. Někteří instruktoři, kteří nás celou soutěží prováděli a kontrolovali bezpečnost žáků, dokonce vtipkovali, že nám překážky dojdou.

Náš tým složený především z žáků prvních ročníku se nakonec umístil na prvním místě a tím postoupil do celorepublikového finále, které se bude konat v červnu v Praze. Na finále postoupili z druhého místa žáci střední průmyslové školy chemické. Chtěl bych touto cestou i poděkovat klukům, kteří výborně reprezentovali školu.

17.4.2019  Silový čtyřboj stavebních škol

Ve čtvrtek 28. března se žáci zúčastnili celorepublikového přeboru stavebních škol v silovém čtyřboji. Ve velké konkurenci chlapci rozhodně neudělali ostudu. V některých disciplínách naši žáci patřili ke špičce přeboru. V disciplíně shyby našemu žáku chyběl jeden jediný platný shyb a vyhrál by celou disciplínu. Vzhledem k tomu, že všichni tři žáci se mohou zúčastnit i za rok je to skvělý základ na příští zápolení.

17.4.2019  Nohejbal stavebních škol

Ve dnech 10. – 11. dubna jsme se zúčastnili celorepublikového přeboru stavebních škol v nohejbalu, který pořádala SPŠ Otrokovice. Turnaje, ve kterém o prvenství bojovalo osm škol, se naši žáci zúčastnili podruhé, po několikaleté absenci. Ve skupině narazili na celkové druhý a třetí tým celého turnaje. Oba tyto zápasy i přes bojovnost prohráli. V utkání o závěrečné umístění konečně uspěli a smetli žáky z Teplic 2:0 rozdílem třídy. Celkově se tedy umístili na sedmém místě.

15.4.2019  Video ze slavnostního otevření multifunkčního polygonu

15.4.2019  Přijímací řízení
11.4.2019  Slavnostní otevření polygonu
novinka

Dne 9.4.2019 byly na naší škole slavnostně otevřeny nové multifunkční prostory pro odborný výcvik.
Při této příležitosti se v těchto prostorách konal IX. ročník soutěže „Obkladačská naděje“.

Tisková zpráva
Fotografie
Video

8.4.2019  DM: Propojení generací přes výtvarné tvoření

Propojení generací přes výtvarné tvoření

Žáci SŠSŘ Brno-Bosonohy a žáci ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

Pletení náramků z paracordu patří k oblíbeným činnostem našich ubytovaných žáků. Proto jsme se rozhodli, že naučíme plést náramky také děti ze základní školy.

Do pletení jsme se ponořili už na víkendové akci našeho školního klubu, potom ještě jedno odpoledne na internátu. To už jsme věděli, že nám to jde tak, že zkušenosti můžeme předávat dál.

A tak jsme se vydali na základní školu na Merhautově ulici v Brně do jednoho oddělení školní družiny. Čekaly nás děti od nulťáčků po čtvrtou třídu. Vznikly čtyři skupinky, každý lektor se postaral o tři děti.

Každý z lektorů zvolil jinou techniku vysvětlování, děti se také ptaly na naši školu, co se v ní učí a jak bydlí naši ubytovaní. Každé z dětí si odneslo vlastnoručně upletený náramek, ze zbytků šňůr vznikly ještě přívěsky na klíče nebo aktovku.

Koordinátorka projektu Iva Mlaskačová

6.4.2019  DM: Ukliďme Česko, UKLIĎME BOSONOHY!

Ukliďme Česko, ukliďme Bosonohy 2019 

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se zapojilo 35 žáků ubytovaných na domově mládeže při Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy do celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme Bosonohy.

Ve spolupráci s místostarostou Městské části Brno Bosonohy panem Miloslavem Dočekalem, který nám pomohl zajistit akci technicky – pracovní rukavice, pytle na odpadky, občerstvení pro účastníky akce, vyrazilo 35 dobrovolníků na akci. Uklidili jsme široké okolí školy a prostranství v celém areálu školy a naplnili všechny pytle. Objevili jsme jednu černou skládku a odhozenou mršinu ovce a psa.

Po akci jsme si pak pochutnali na tatrance a pitíčku.

Všem dobrovolníkům děkujeme, že obětovali volný čas a pomohli uklidit obec, ve které nyní žijí spolu s vámi. Akci zajistil kolektiv vychovatelů pod vedením Mgr. Romana Komínka.

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond