Archiv novinek

Novinky

6.11.2020  1. kolo příjímacího řízení
novinka

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů ve školním roce 2021/2022.

Termín odevzdání přihlášky do 30.11. 2020.
Pro bližší informace klikni zde.

1. kolo přijímacího řízení

4.11.2020  Mimořádné opatření
novinka

Vzhledem k usnesení vlády České republiky č. 1112 ze dne 30. října 2020 se omezený provoz středních škol prodlužuje do 20. listopadu 2020.

Na základě tohoto nařízení i nadále trvá zakaz osobní přítomnosti žáků na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách včetně praktického vyučování. 

Informace pro školy 

Informace ke změně usnesení vlády

1.7.2020  HYPREXPRESS – „Výměna stráže“
novinka

V úterý 30. 6. 2020 se konalo celoučilištní shromáždění, na kterém Ing. Jiří Košťál převzal vedení školy od současného ředitel Ing. Josefa Hypra. Nový ředitel byl jmenován do funkce od 1. srpna 2020.

Dopis Ing. Josefa Hypra

Video          Fotogalerie

1.12.2020  Naše škola se zapojí do programu EKOŠKOLA

Naše škola se zapojí do programu EKOŠKOLA

Napište nám vaše tipy

Přijďte na DM a staňte se součástí tohoto týmu

Budeme sbírat inspirace, čím bychom se mohli zapojit

Získejme pro naši školu prestižní ocenění

Odkaz na web programu

 

1.12.2020  Distanční výuka - dotazník

Odkaz na vyplnění dotazníku

bit.ly/DotaznikCSU (https://forms.gle/sd82zKULkzWQ3bGC6)

30.11.2020  Písemné ZZ 2019/20 - Prosinec

Organizace písemné závěrečné zkoušky dne 1. 12. 2020

Obor                                   Učebna               Zadávající                

Truhlář                               F/203                   Ing. Březinová       

Mechanik PZ                     F/203                   Ing. Bočková          

Strojní mechanik              F/203                   Ing. Špičková         

Pokrývač                            F/203                    Ing. Nešpor                   

                               Profesní kvalifikace                     

 Kominík                             F/203                   Ing. Dvořáčková     

23.11.2020  PROVOZ ŠKOLY OD 25. 11. 2020

POVOLENA prezenční výuka v teoretickém vyučování pro žáky a studenty závěrečných ročníků středních škol

3. ročníky učebních oborů, zkrácené studium ZKS, 4. ročník maturitní třídy UŘZD,  2. ročníky nástavbového studia SP/PTN2.

Distanční výuka v teoretickém vyučování zůstává pro ostatní ročníky zatím beze změn.

Od 25. 11. 2020 POVOLENO praktické vyučování pro žáky všech ročníků ve skupině max. 20 žáků.

Od středy 25. 11. 2020 žáci pokračují ve stejném rozvrhu, jako před uzavřením škol (sudý týden).

DM otevřen od úterý od 17.00 hodin.

Žáci, kteří budou mít od středy 25. 11. 2020 prezenční výuku v teoretickém a praktickém vyučování si již mohou objednávat stravu u p. Sobkové.

Objednávání stravy: 

p. Sobková - tel. 547 120 631  sobkova@soubosonohy.cz

 

Stále platí dodržování hygienických zásad (roušky, dezinfekce rukou, rozestupy). Žáci musí mít po celou dobu pobytu v celém areálu školy nasazenou roušku.

Další informace najdete v systému Edookit.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MŠMT

 

     

 

22.11.2020  Dny otevřených dveří

Další termíny zatím zůstávají v platnosti.

Individuální prohlídku si můžete domluvit na telefonním čísle: 607 063 806

 

9.11.2020  PRO UCHAZEČE O STUDIUM: Záznam online prezentace školy
4.11.2020  Testimoniál školy

3.11.2020  Nová výuková videa

Výuková videa od firmy Wienerberger naleznete zde

2.11.2020  Mimořádné opatření od 2. 11. 2020

Vzhledem k usnesení vlády České republiky č. 1112 ze dne 30. října 2020 se omezený provoz středních škol prodlužuje do 20. listopadu 2020. Na základě tohoto nařízení i nadále trvá zakaz osobní přítomnosti žáků na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách včetně praktického vyučování. 

2.11.2020  Informace o vydání kriz. opatření ke COVID-19
2.11.2020  ONLINE PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY
novinka

Zájemci o studium se dozví veškeré informace
Zástupci školy budou připraveni odpovídat na chatu
Prezentace proběhne přes Microsoft Teams

>>> PŘIPOJTE SE ZDE <<<

"Není potřeba stahovat aplikaci Teams, stačí kliknout na Pokračovat v prohlížeči"

9.10.2020  Rozhovor Bc. Čuhlové pro Bosch Inspire

Pokračování Newsletteru Bosch Inspire, který se ve svém druhém čísle věnuje plynovým kotlům. Součástí jako v případě prvního vydání jsou novinky ze světa topenářství a odkazy na naučná videa z Bosch Inspire YouTube kanálu. Velmi zajímavou částí jsou rozhovory s odbornými vedoucími z celkem 3 odborných institucí.

Newsletter zde

5.10.2020  DM: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 30.9.2020

Naše škola byla opět požádána o spolupráci. Každoročně se do této dobrovolnické akce zapojujeme a letos se zúčastnilo 7 žáků z prvních ročníků.

29.9.2020  Video z adaptačního kurzu

24.9.2020  DM: PŘEBOR DM - střelba ze vzduchovky

PŘEBOR DM - STŘELBA ZA VZDUCHOVKY 23. 9. 2020

V krásný podzimní den jsme uspořádali turnaj DM ve střelbě ze vzduchovky. 
Účast byla hojná, v počtu 18ti střelců. Mezi soutěžícími panovala dobrá nálada a chlapci se navzájem povzbuzovali.

Tři nejlepší si odnesli krásné ceny a každý účastník získal malý kalendář s logem naší školy.

1. místo - Max Nahodil

2. místo - Vojtěch Tichý

3. místo - Martin Horák

Pro velký zájem budeme turnaj pořádat i v říjnu.

23.9.2020  Ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020

Na doporučení ministra zdravotnictví MUDr. Romana Prymuly vyhlašuje ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.  

21.9.2020  DM: KERAMICKÝ KROUŽEK

KERAMICKÝ KROUŽEK Středa 16. 9. 2020 – dospěláci poprvé!

Dnes odpoledne se sešly zájemkyně o tvoření z hlíny a hned napoprvé si to pořádně užily. Všechny tvořily poprvé, tak se začínalo pláty, vykrajováním, obtiskováním, od vánočních ozdob se nenápadně přešlo k domečkům a podložkám k tácům. Zaujetí pro tvorbu a radost z prvních výrobků byla velká a všechny jsme si zahájení keramického kroužku pro dospěláky užily.

10.9.2020  ČT: Zlaté české ručičky

Učitel odborného výcviku Ing. Milan Široký a žáci Jirka Pipek s Rosťou Duhajským byli hosty pořadu Dobré ráno v České televizi. Odkazy ke shlédnutí zde.

Jednotlivé vstupy:  

Vstup 1 

Vstup 2 

Vstup 3

7.9.2020  Termín opravných zkoušek
4.9.2020  ÚSTNÍ zkoušky JZZZ - září 2020
1.9.2020  Zahájení školního roku
novinka

Školní rok 2020/2021 byl na naší škole zahájen 1. září 2020 přijímáním žáků 1. ročníků do stavu učňovského. Nově přijatí žáci převzali od svých učitelů šerpu a učňovský list.

Fotogalerie         Video
Tisková zpráva

28.8.2020  Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby

Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje pro letošní rok udělila Rada Jihomoravského kraje panu Pavlu Krahulíkovi, je to již druhý oceněný učitel odborného výcviku na naší škole.

ČT -  Události v regionech

Dřevařský magazín

26.8.2020  Rozhovor Romana Slaného v Lidových novinách

25.8.2020  Informace k ubytování

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM 

Ubytování nabývá platnosti po odevzdání přihlášky a zaplacení příslušné částky.

Nástup na DM je možný v pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 do 22:00 hod nebo 1. 9. 2020 po skončení slavnostního zahájení školního roku.

Rozhodnete-li se z ubytování na DM odstoupit, je Vaší povinností tuto skutečnost oznámit do 21. 8. 2020.

 

Ekonomické podmínky při ubytování:

Úhrada za ubytování činí 1 500,- Kč/měsíc

Cena za celodenní stravování je stanovena dodavatelem a činí 99,- Kč

Ubytování a stravování na měsíc září je nutno uhradit v termínu od 1. 8. 2020 do 21. 8. 2020 ve výši 3 500,- Kč na č. ú. 62733621/0100, kód banky: 0100, KS:0378. VS: osobní číslo žáka (bude přiděleno na základě podané přihlášky do DM a doručeno v Rozhodnutí o přijetí do DM)

Stravu objednejte od 25. 8. do 28. 8. 2020 na tel. čísle 547 120 631 nebo e-mailem na adrese: sobkova@soubosonohy.cz  

Čip zakoupíte formou zálohy ve výši 100,- Kč

Více informací v Pokynech a přihlášce ke stravování školní rok 2020/2021

 

Pokud nebude úhrada za ubytování a stravování uhrazena včas a v plné výši, může být tato skutečnost důvodem k ukončení ubytování na DM.

 

Podmínky ubytování a pobytu na DM:

Příjezdovým dnem na DM je den předcházející zahájení výuky, (zpravidla neděle), v době od 17:00 do 22:00 hod.

Odjezdovým dnem z DM je den, kdy je ukončena výuka, nejpozději do 12:00 hod, kdy se DM zavírá

O sobotách, nedělích, svátcích a v době prázdnin je DM uzavřen

Upozorňujeme, že výše úhrady se nemění, i když ubytovaný není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud však žák nebo student v průběhu školního roku z důvodu organizace vyučování opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. To platí např. pro tzv. individuální praxi u příslušné firmy na základě smlouvy a při konání závěrečné zkoušky.

Ukončit ubytování v průběhu školního roku lze pouze písemnou formou, nejpozději do 20. dne
v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém chce ubytovaný ubytování ukončit.

Při nesplnění podmínek předčasného ukončení ubytování Vám bude účtován poplatek za další následující měsíc.                                                                                  

Ubytovaní jsou povinni dodržovat Vnitřní řád DM a Režim dne, se kterým budou ubytovaní a jejich zákonní zástupci seznámeni oproti podpisu po nástupu na DM.

Porušení Vnitřního řádu DM, může být důvodem k ukončení ubytování. Tomu obvykle předchází upozornění formou sdělení o udělení kázeňského opatření. Toto však není podmínkou
a ubytování může být ukončeno s okamžitou platností, pokud je Vnitřní řád porušen zvlášť hrubým způsobem.

 

Při nástupu k ubytování uchazeč předloží:

zálohu 300,- Kč na klíče od pokoje a skříní

členský příspěvek 300,- Kč/rok do středoškolského klubu (sportovní, kulturní a další mimoškolní akce)

studenti cizích SŠ, VOŠ a JŠ předloží potvrzení o studiu  

potvrzení o bezinfekčnosti

souhlasné prohlášení zákonného zástupce

 

Doporučujeme si přivést: vhodné domácí, sportovní a noční oblečení, 1x visací zámek, 2ks ramínek, domácí obuv, utěrku, příbor, hrníček, budík, popřípadě další osobní věci.

 

Požadavky na zákonné zástupce ubytovaných žáků:

Při prvním příjezdu žáka z DM se důkladně seznamte s Vnitřním řádem DM a Režimem dne

Obadokumenty podepište a po svém dítěti pošlete zpět vedení DM

Odjezdy zDM uprostřed týdne u nezletilých jsou možné pouze na základě písemné nebo telefonické žádosti zákonného zástupce

Nepřítomnost na DM je nutné omluvit neodkladně buď telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem

Doporučujeme zajímat se průběžně o chování ubytovaného telefonicky nebo osobně kdykoliv pondělí až čtvrtek od 14,00 hod

 

Upozorňujeme, že ubytovaní žáci (zákonní zástupci) jsou povinni uhradit:

a)    všechny škody, které úmyslně nebo z nedbalosti způsobí na majetku DM

b)    zvýšené náklady spojené s provozem a údržbou společných prostor (např. nepovolenékouření
v areálu školy, nepřezouvání, záměrné znečišťování prostor atd.)

Onemocní-li ubytovaný v průběhu týdne, musí DM neprodleně opustit. Odjezd žáka s Vámi budepředem konzultován vychovatelem. V případě horečnatých onemocnění si musí zákonný zástupceubytovaného osobně vyzvednout a odvézt domů.   

Finanční hotovost (nad 50,- Kč) a jiné cenné věci, doporučujeme předávat do úschovy příslušnému vychovateli

DM neručí za ztráty mobilních telefonů, tabletů, notebooků,peněz a jiných cenností                                                                                                                                   

 

Kontakty úseku výchovy mimo vyučování:

Mgr. Knapil Miloslav

zástupce ředitele

601 383 189

knapil@soubosonohy.cz

Mgr. Komínek Roman

vedoucí vychovatel

607 518 036

kominek@soubosonohy.cz

Stálá služba - mobil

denní a noční

733 525 738

vychovatel@soubosonohy.cz

 

 

20.8.2020  Opravné zkoušky

Opravné zkoušky a zkoušky klasifikace v náhradním termínu se konají ve dnech 25. 8. – 27. 8. 2020 vždy od 8.00 hod. 

Důležité upozornění:

Vzhledem k přerušení dodávky elektrické energie dne 26. 8. 2020 doporučujeme využít v maximální možné míře zbývající dva dny.

Opravnou zkoušku může žák konat pouze jednu denně.

20.8.2020  Zahájení školního roku 1. září 2020
novinka

8.00 hod. – 1. ročníky – obory zedník, kominík, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik, instalatér, klempíř, pokrývač a tesař.

9.00 hod. – 2., 3. a 4. ročník a zkrácené studium (všechny obory), 2. ročník nástavbového studia. 

10.00 hod. – 1. ročníky -  obory truhlář, umělecký truhlář a řezbář, čalouník a UŘZD.

 

13.8.2020  SDĚLENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu dne 26.8. 2020 značně omezen provoz naší školy, nebude například možné vyřídit jakékoli vaše požadavky týkající se stravování, ubytování a dalšího. Pokud přesto potřebujete v tento den vyřídit nějakou záležitost, předem si telefonicky ověřte, zda to bude z technických důvodů možné.

Kontakt sekretariát: 739 672 767

Kontakt studijní: 606 060 055

Kontakt ubytování: 607 518 036

Kontakt strava: 547 120 631

31.7.2020  5. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2020.
Pro bližší informace klikni zde

30.7.2020  4.kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů ve školním roce 2020/2021.
klikni zde

25.6.2020  Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení 1., 2. ročníků a 3. ročníků UŘZD se uskuteční dne 30. 6. 2020 v době od 8:00 - 9:00 hod. na úseku teoretického vyučování. Pro bližší informace klikni zde.

rozmístění tříd

19.6.2020  Výstava maturitních prací
novinka

Výstava maturitních a ročníkových prací uměleckých oborů za školní rok 2019/2020 proběhla v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje.

Fotografie z výstavy

15.6.2020  Výsledky jednotných přijímacích zkoušek
11.6.2020  Ústní ZZ 2019/20

Ve dnech 17. 6. - 19. 6. 2020 se konají ústní závěrečné zkoušky. Zahájení zkoušky v 7:15 hod. Všichni žáci konající tyto zkoušky se dostaví nejméně 15 min. předem.

 

Harmonogram ústních JZZZ

8.6.2020  Roman Slaný v pořadu na ČT3 - Život na třetí
26.5.2020  Maturtní zkoušky

Ústní část maturitních zkoušek proběhne ve dnech od 9. - 16. 6. 2020.

Harmonogram:

Stavební provoz denní - klikni zde

Provozní technika denní - klikni zde

Nábytkářská a dřevařská výroba - klikni zde

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - klikni zde

Stavební provoz dálkové - klikni ze

Provozní technika dálkové - klikni zde

12.5.2020  Upozornění ke stravování

 

Strava na 13. 5. 2020 je z technických  důvodu zrušena.

Z důvodu výuky dne 15. 5. 2020 je možnost objednání stravy pro studenty školy – viz jídelníček.

 

 

S účinností od 11. 5. 2020 lze pondělní stravu pro žáky objednat na terminálech nejpozději ve čtvrtek do 11.00 h.

Po tomto termínu nebude možné objednat nebo zrušit stravu na terminálech ani u paní Sobkové.

Pozdější objednávky nebudou akceptovány!

12.5.2020  
novinka

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UMĚLECKÝCH OBORŮ

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 18. 6. 2020.
Pro bližší informace klikni zde

6.5.2020  INFORMACE K ZAHÁJENÍ
novinka

Vážení rodiče, milí žáci, 

s ohledem na blížící se termín možného společného setkávání zveřejňujeme nezbytné dokumenty související s organizačním a bezpečnostním zabezpečením průběhu vzdělávacích aktivit s ohledem na přípravu pro nadcházející MZ A ZZ. Pro informace klikni na obrázek

Možná osobní přítomnost žáků maturitních ročníků, 3. ročníků učebních oborů a zkráceného studia

za účelem přípravy na MZ a ZZ začíná 11. 5. 2020  - Konzultace pro žáky květen 2020. klikni zde

          První vyučovací hodina pro konzultace v teoretickém vyučování začíná:

-         budovy E a F  v 7:50 hod.

Účast výše uvedených žáků je možná za podmínek blíže specifikovaných v dokumentu Informace o obnovení přítomnosti žáků ve škole.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které musí žáci při vstupu do školy odevzdat.

Mimo rozpis vzdělávacích aktivit nemají žáci do školy umožněn vstup!

Upozorňujeme, že žáci nižších ročníků nemají nadále do školy přístup umožněn. Prosíme o respektování tohoto pokynu.

6.5.2020  HODNOCENÍ VE 2 POL. ŠKOL. ROKU 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 [PDF]

9.4.2020  Poděkování starosty obce Lovčičky

Starosta obce Lovčičky zaslal našemu panu řediteli dopis, ve kterém vyzhvihuje ochotu a vstřícnost při pomoci obci našeho žáka Richarda Kareše. 

Celý dopis přečtete zde

28.3.2020  MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

27.3.2020  STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Provozní doba v době karantény od 9:00 - 13:00 hod

Studijní referenti

Ing. Klapalová Karolina

 tel. kontakt: pevná : 547 120 651

                        mobil : 606 060 055

                       email : klapalova@soubosonohy.cz

Ing. Sobotková Ivana

                       email : sobotkova@soubosonohy.cz

 

V naléhavých případech nebo nezastižení výše zmiňovaných je možné kontaktovat:

Eva Francová, DiS

 tel. kontakt: pevná : 547 120 724

                       email : francova@soubosonohy.cz

27.3.2020  PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE STUDIU

Vážení a milí zájemci o studium na naší škole,

den 22.04.2020 je prvním dnem, kdy lze v 1. kole přijímacího řízení vydat rozhodnutí v oborech vzdělávání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška.

Pro bližší informace klikni zde

26.3.2020  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
novinka

Prosíme, sledujte web školy a Edookit, kde se dozvíte další informace. Strava je od 11. 3. 2020 centrálně zrušena.

Pro bližší informace klikni zde

25.3.2020  ŠIJEME ROUŠKY

Od pondělí 25. 3. 2020 jsme začali vyrábět v naší čalounické dílně roušky.

Roušky jsou určeny pro potřeby školy - nejprve pro studenty vysokých škol, kteří jsou v karanténě v našich kolejích a dále pak pro zaměstnance školy a jejich rodiny .

16.3.2020  Prodloužení Klasifikace
11.3.2020  Video ze soutěží odborných dovedností

9.3.2020  2.kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení oborů Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/01
a Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02

Pro bližší informace klikni zde

2.3.2020  Informace ke Koronaviru

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. informovala žáky a jejich zákonné zástupce,
o doporučených opatřeních a postupech v souladu s doporučením zřizovatele a Krajské hygienické stanice JMK:

• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest

• pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům

• v uzavřených prostorách častěji a důkladně vyvětrat

• v případě vzniku onemocnění informovat telefonicky svého lékaře, věnovat náležitou pozornost léčbě a nesnažit se onemocnění přecházet.

Více na:

http://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/64_68_aktuality.pdf

http://www.mzcr.cz/

http://www.szu.cz/

http://msmt.cz/

28.2.2020  Výsledkové listiny soutěží odborných dovedností

Ve dnech 26. – 28. 2. 2020 probíhalo Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti v oborech vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník.

Výsledkové listiny dle jednotlivých oborů:   Nominace na České ručičky:

Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
Čalouník

  Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
     
     

Tisková zpráva             Fotogalerie             Video 

28.2.2020  Úspěch v soutěži odborných dovedností
novinka

Na Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti se naši žáci oboru vzdělávání tesař a pokrývač umístili na 2. pořadí a čalouníci byli na 3. místě.
Soutěž proběhla ve dnech 26. – 28. 2. 2020 v areálu BVV Brno v době konání stavebního veletrhu.

Výsledkové listiny             Tisková zpráva
Fotogalerie                         Video

13.2.2020  Propozice soutěže odborných dovedností

Naše škola je hlavním organizátorem Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oborů vzdělání klempíř,
pokrývač, tesař, kominík a čalouník.
Soutěž proběhne ve dnech 26. – 28. 2. 2020 v areálu BVV Brno u příležitosti konání Stavebního veletrhu Brno.

Propozice soutěže oboru:

Klempíř    
Pokrývač    
Tesař    
Kominík    
  Čalouník    
10.2.2020  Poděkování z OUPŠ Lomená

Dobrý den,

Dne 4. 2. až 7. 2. 2020 se naši žáci, oboru Truhlářská a čalounická výroba, zúčastnili přednášky na téma „Základy CNC obrábění dřevěných materiálů“.

Chtěl bych poděkovat pedagogům, kteří se věnovali našim žákům. Dle kladných reakcí všech účastníků se jim teoretická i praktická přednáška moc líbila a těší se na další vzdělávací akci ve Vašem Regionálním vzdělávacím centru řemesel JmK. Děkujeme za výbornou spolupráci odborně vyškoleného personálu.

Vyzkoušeli si zde práci s počítačem a jeho následného přenesení na CNC stroj. Ten jim vyfrézoval krásný upomínkový výrobek, který si mohli odnést domů. 

Vaše centrum je ukázkou toho, že podobné projekty jsou velkým přínosem pro naše žáky.

 

S pozdravem 

Mgr. Zdeněk Staroba

(vedoucí učitel oborů TrV a MN) 

7.2.2020  DM: TURNAJ 4DM - NOHEJBAL

TURNAJ 4DM - NOHEJBAL

4. 2. jsme se zúčastnili turnaje 4 DM v nohejbalu na DM Čichnova. Naše týmy se umístili na čtvrtém a sedmém místě. Celkově jsme skončili na čtvrtém místě mezi všemi DM. Naše sportovní setkání se vydařilo, při zápasech panovala dobrá nálada a radost ze hry. Také jsme se domluvili na dalších turnajích ve futsale, ping-pongu a malé kopané. Na našem DM uskutečníme turnaj v lukostřelbě.

6.2.2020  DM: Keramický kroužek

Keramický kroužek

Každé úterý od 15.30 hodin mají žáci možnost navštívit KERAMICKÝ KROUŽEK a vyrobit si cokoliv dle vlastní fantazie.

5.2.2020  Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

3.2.2020  Den otevřených dveří
novinka

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě. Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Komínková Hana

+420 607 063 806

kominkova@soubosonohy.cz

3.2.2020  MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ
novinka

 

 

Přijďte si prohlédnout nejlepší kominíky, pokrývače, klempíře, tesaře, čalouníky a instalatéry a odborníky na chladicí techniku nejen z celé České republiky roku 2020 v akci.

V pavilonu A2 brněnského výstaviště v rámci Stavebního veletrhu od středy 26. 2. do pátku 28. 2. 2020.      Více podrobností zde 

3.2.2020  DM: TURNAJ 4 DM VE FLORBALU

TURNAJ 4 DM VE FLORBALU

Tradiční turnaj ve florbalu DM se uskutečnil na střední škole Čichnova 28. 1. 2020. Naši kluci si vedli skvěle. Remízou skončil zápas se SŠ Jílová, a na skóre jsme tedy vybojovali krásné druhé místo. Všem se toto sportovní setkání moc líbilo a těšíme se na příští!

3.2.2020  Exkurze – teplárny Brno

28.1.2020

Exkurze – teplárny Brno

Žáci tříd I/T3 a MPZ/ZAM2 se 28. 1. 2020 zúčastnili exkurze v brněnských teplárnách Červený mlýn, kde jim pracovníci ukázali prostory teplárny a vysvětlili procesy výroby a distribuce tepla. Pro žáky pak byly připraveny tři prezentace týkající se chodu teplárny, nabídky pracovních míst a benefitů společnosti a nakonec o povinnostech a zaměření jednotlivých pracovních pozic. Žáci si z exkurze odnesli nové vědomosti, zážitky a malý suvenýr od společnosti.

 

29.1.2020  Zástupci naší školy v rádiu Junior

Rozhovor o kominících, tesařích a všeobecně o řemeslech si můžete přehrát zde 

Mistr kominík Zbyněk Dubač a učitel odbroného výcviku Milan Široký v Klubu Rádia Junior. Do debaty se zapojil i Mgr. Miloslav Knapil, zástupce ředitele 

29.1.2020  Benefiční Dražba pro Fenix

Milí přátelé a podporovatelé ParaCENTRA Fenix, 

ráda bych Vám velmi poděkovala za Vaši spolupráci v projektu benefiční Dražba pro Fenix, která se konala ve čtvrtek 16. 1. 2020 v divadle Reduta v Brně.

Bez Vás a vašich přispěvatelů - žáků a studentů by naše snaha byla marná. Jen díky jejich obrázkům se nám podařilo shromáždit unikátní kolekci obrazů, která vzbudila velký zájem a vlnu solidarity. Během aukce se totiž podařilo vydražit všechny nominované obrazy a získat neuvěřitelných 237 700 Kč. Vydražená částka poputuje na rehabilitaci klientů s poškozením míchy, o které se staráme již 15. rokem v Brně a jeho okolí.

Tato služba je pro nás velmi nákladná a proto hledáme stále nové zdroje jak ji zafinancovat. Každý týden ji využívá dvakrát až třikrát týdně přes 80 klientů a zájem o tuto službu je čím dál větší. Není divu, vždyť cvičení a posilování těla umožňuje lidem na vozíku mnohem větší soběstačnost. 

Jsem vám nesmírně zavázána a věřím, že s námi budete spolupracovat i při dalším ročníku Dražby pro Fenix.   

 

S přáním hezkého dne

Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D., vedoucí kanceláře ParaCENTRUM Fenix, z.s.

 

Naše škola se podílela na akci výrobou rámů a zasklíváním obrazů. 

 

Více o akci zde:

https://pcfenix.cz/na-rehabilitaci-vozickaru-poputuje-pres-dve-ste-tisic/ 

27.1.2020  DM: Výroba cihliček pro OV

Výroba cihliček pro odborný výcvik 

V rámci spolupráce odborného výcviku a domova mládeže vyráběli žáci oboru ZEDNÍK cihličky v keramické dílně DM. 

24.1.2020  Mistři ČR ve futsale
novinka

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL VE FUTSALE

ÚSTÍ NAD LABEM   15. 1. – 16. 1. 2020

16. 1. 2020 se naši žáci poprvé zúčastnili přeboru ČR stavebních škol ve futsale. Nastoupilo proti sobě šest týmů a naši hoši neutrpěli ani jedinou porážku.

 

Před rozhodujícím utkáním s Prahou nikdo nevěřil, že zápas ustojíme. Bylo to těžké, ale kluci statečně bojovali až do konce.

Došlo k remíze a naše moravská srdce zaplesala.

Máme pohár, jsme první!!!! Hoši, Děkujem!!!!

Hvězdný tým: Jakub Ondráček, David Pavliš, Michal Pavliš, Radek Lacka, Tomáš Žižlavský, Vojtěch Fajkus, Michal Janíček, Bořivoj Cvingráf, Antonín Pavlíček

13.1.2020  Návštěva europoslankyně

Dne 10. 1. 2020 naše Regionální vzdělávací centrum navštívila europoslankyně Kateřina Konečná. Povídala o své práci a o funkci poslankyně České republiky v Evropském parlamentu. Na konci přednášky měli žáci naší školy spousty zajímavých dotazů.

27.12.2019  
novinka

Našim žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy, našim spolupracovníkům, partnerům i všem, kdo čtou tyto stránky, přejeme vše nejlepší v roce 2020

27.12.2019  ZAHÁJENÍ VÝUKY 2020
10.12.2019  DM: Mikulášská besídka v MŠ Šrámkova Brno

Mikulášská besídka v Mateřské školce Šrámkova 14 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 vyvrcholily přípravy na akci již tradičně pořádanou pátým rokem. Celý listopad se vymýšlel program, šily se kostýmy, tvořila andělská křídla a to vše pod vedením vychovatelky Radmily Ševčíkové.

Žáci Hana Koudelová, Svatava Habrdlová, Justýna Solárová, Zuzana Filipi, Petr Štěpánek a Vojtěch Tichý měli vánoční program v jednotlivých třídách a mezitím se zbytek účastníků akce měnil na Mikuláše, anděly a čerty. Mikuláš – David Jánošík, andělé Jakub Králík a Antonín Čertek, čerti Dominik Černý, Zdeněk David a Jakub Minařík.

O půl desáté začalo v jednotlivých třídách čertovské zvonění. Nejprve děti přivítaly Mikuláše, čerty a anděly, do komunikace s čerty se jim vůbec nechtělo, tak se vehementně oháněly peříčky, aby je čerti neodnesli. Pak Mikuláš četl jednotlivé zlobivce, kteří se museli vykoupit říkankou nebo písničkou, na přímluvu paní učitelek nakonec zůstaly všechny děti ve svých třídách a ještě jim Mikuláš nadělil balíčky.

Akce se vyvedla, naši žáci, přestože skoro všichni prvňáci, se úkolu zhostili na výbornou a příští rok se těšíme na čertovské řádění zase.

Velký dík patří ředitelce Gabriele Sehnalové za vzorně nachystané prostředí a zázemí, dík všem paní učitelkám, které nám akci pomohly dotvořit.

9.12.2019  Stužkování maturantů
novinka

Slavnostní stužkování maturantů tříd N 2, SP/PT 2 a UŘZD 4 proběhlo 4. prosince 2019 v aule Regionálního vzdělávacího centra Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

9.12.2019  Přebor ČR stavebních škol v ping-pongu

Přebor ČR stavebních škol v ping-pongu

Litoměřice 4. 12. 2019

4. 12. 2019 jsme se zúčastnili přeboru ČR stavebních škol v ping-pongu. Proti sobě nastoupilo sedm družstev, některé z nich měli ve svých řadách i profesionální hráče, takže jsme byli znevýhodněni, ale to nás neodradilo od bojovnosti a radosti ze hry. Naši hoši skončili na sedmém místě. Přebor byl pro ně dobrou sportovní zkušeností.

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond