Metodik prevence sociálně patologických jevů

  Mgr. Arnošt Bár

  tel. kontakt:  pevná  547 120 732

                         email : bar@soubosonohy.cz

 

konzultační hodiny:  sudý týden     ČT  11,20 - 12,00 hod. 

                                     lichý týden     ČT  11,20 - 12,00 hod.

minimální preventivní program

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond