školni-psycholog

Mgr. Hana Pospíšilová, DiS.

tel. kontakt: mobil : 702 193 137

                      email : psycholog@soubosonohy.cz

Konzultační hodiny:

každý týden   Středa     8.00 - 11.30 hod.

                        Čtvrtek  12.30 - 16.00 hod.

Schůzku si lze dohodnout prostřednictví telefonního, mailového i osobního kontaktu.

 

Vážení rodiče, milí studenti,

 rádi bychom Vás informovali, že ve snaze poskytnout našim studentům jak maximální edukačně - výchovné zázemí, tak i vhodné zámezí sociální podpory a dobrého klimatu školy, začíná nově od října 2016 působit na naší střední škole školní psycholog.

Hlavní náplní činnosti psychologa bude:

součinnost s metodikem prevence a s výchovnými poradkyněmi při realizaci preventivních programů ve snaze předcházet a eliminovat vznik sociálně patologických jevů.

Úzká spolupráce s třídními učiteli, sociometrická šetření s cílem zkvalitnění klimatu ve třídách, pozitivní motivace studentů ke vzdělání i k základním hodnotám, k sobě samým i ke svému okolí.

Osobní práce s jednotlivými studenty formou individuálních konzultací

 Oblasti problémů, s nimiž se studenti mohou na psychologa obracet:

mezilidské vztahy (rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy)

stresové situace

krizové situace

konflikty vyplývající z vývojového období adolescence

výrazné výkyvy ve školní výkonnosti

efektivita učení

sociálně-kulturní odlišnosti

krizová intervence

 V neposlední řadě je součástí práce psychologa komunikace s rodiči a zákonnými zástupci studentů školy.

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond